PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» İşgücü piyasasına dönük politikalar oluşturulurken, dezavantajlı gruplara yönelik bazı pozitif...(20.10.2017)

...» Banka Hareketlerinin Deftere Kaydedilmemesinin Cezası Nedir? (20.10.2017)

...» Yasalara göre; emekli maaşlarına kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamıyor. Ancak...(20.10.2017)

...» Faturanın Açık-Kapalı Olması-Bedelin Ödenip Ödenmediği Tespiti/Yargıtay Kararı(18.10.2017)

...» Faturaya Dayalı Takipe İtiraz/Yargıtay Kararı(13.10.2017)

...» Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi Durumunda Uzama Süresi İmzalanan Son Sözleşmenin Bitiminden...(12.10.2017)

...» BELEDİYELERİN, İCRA DAİRELERİNİN, ARSA , ARAZİ VE TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV T.C.MALİYE BAKANLIĞI...(11.10.2017)

...» Ortaklık Payının Devri Özel Bir Hukuk Sözleşmesi Olup Kamusal Alacağına İlişkin Sorumluluğunu Ve...(11.10.2017)

...» Süresi Geçtikten Sonra Verilen Beyannameye Konulan İhtirazi Kaydın Beyanname Üzerinden Yapılan...(11.10.2017)

...» İşe Geç Gelme Ve Vaktinden Önce İşten Ayrılmanın Haklı Fesih Nedeni Olmayacağı Ancak Geçerli Neden O(09.10.2017)

...» İş Arama İzni Vermeyen İşveren 3 Katı Ücret Öder(09.10.2017)

...» Sigortalıya Tahsis Edilen Konut İçin Ödenen Kira Yardımı Sigorta Primine Tabi Değildir(09.10.2017)

...» Turizm Çalışanları ve Genelde Mevsimlik İşçiler Hangi Durumda İşsizlik Maaşı ve Tazminat Alabiliyor(09.10.2017)

...» Yapı ruhsatında konut olan yerin işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda KDV oranı(04.10.2017)

...» Kârını Sermayeye Ekleyen Şirketlerin Ortağı Şirketler İçin En Son Danıştay Kararı(03.10.2017)

...» İzin Kullanmayan, Parasını Alır mı?(02.10.2017)

...» İadesi gereken KDV’nin hesabında kural olarak; iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine...(30.09.2017)

...» Kur farkı ve aktif giderlerinin aktifleştirilmesi veya gider yazılması hk.(29.09.2017)

...» İndirimli orana tabi işlemler ile indirimli orana tabi olmayan işlemlerin birlikte yapılması...(29.09.2017)

...» Muhasebe Hata ve Hilelerinden Dolayı Meslek Mensuplarının Sorumlulukları !(29.09.2017)