PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

ŞEFFAFLIK RAPORLARI

...» 2019 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU BİLGİLENDİRME

...» 2018 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU BİLGİLENDİRME

...» 2017 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU BİLGİLENDİRME

...» 2016 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU BİLGİLENDİRME

...» 2015 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU BİLGİLENDİRME

...» 2014 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU BİLGİLENDİRME

...» 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Sayfalar: 1